Herroepingsrecht formulier

Formulier voor herroeping

HERROEPING INTERNET-AANKOOP

(alleen invullen en terugzenden indien u de overeenkomst ongedaan wil maken)

Te richten aan : Discus Hospers Grotestraat 238 7622GV Borne

Betreft: herroeping internet-aankoop (koop op afstand)

Ondergenoemde(n), bericht(en) u hierbij dat de overeenkomst tot koop/verkoop van de hieronder genoemde product(en) of tot levering van de hieronder genoemde dienst(en), per onmiddellijk wordt herroepen:

geleverde product(en):……………..…………………………………………

Bestelnummer :…………

Datum ontvangst goederen:…………

(U, als consument(en), heeft het recht de overeenkomst ongedaan te maken / te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde product of de dienst)

De reden van de herroeping:………………………………………………….. (niet verplicht)

Uw rekeningnummer:.....................................................

Met vriendelijke groet,

[Uw handtekening(en), indien u dit bericht uitgeprint indient]:

………………………………………

[Uw naam/namen en adres(sen)]:

………………………………………

………………………………………

Plaats: …………………..

Datum:……………………

(U, als consument(en), heeft het recht de overeenkomst ongedaan te maken / te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde product of de dienst)